Va­sem­mis­to­lii­ton La­pin pii­ri: La­pis­sa jär­ke­vään ja mo­ni­puo­li­seen met­sien käyt­töön

Sunnuntaina Rovaniemellä kokoontuneen Vasemmistoliiton Lapin piirin syyspiirikokouksen mielestä Lapin metsien tuotteet on jalostettava tuottavuutta ja hiilensidontaa lisäävästi. Metsähoidon menetelmiä on sovellettava monipuolisesti tavoitteet ja luonnonolosuhteet huomioon ottaen.

Soten perustuttava julkisiin palveluihin

Vasemmistoliiton Lapin piirin mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluja on tarjottava lähellä ihmisiä kaikkialla Lapissa. Palvelut on tuotettava julkisina palveluina.

Vähäpäästöinen liikkuminen Lapissa on mahdollistettava

Ihmisten liikkuminen on mahdollistettava kaikkialla Lapissa. Vasemmistoliiton Lapin piirin mielestä tämän on tapahduttava mahdollisimman alhaisin päästöin esimerkiksi kehittämällä biopolttoaineiden jakeluverkostoa. Myös sähköistystä, väylätekniikkaa sekä joukkoliikennettä on kehitettävä Lapin alueella.

Lisätiedot:

Henri Ramberg
puheenjohtaja
p. 044 076 5482
henri@ramberg.fi