Vasemmistoliiton Lapin piiri: Tulevaisuutta rakentamaan vahvalla valtion tuella

Vasemmistoliiton Lapin piiri odottaa hallitukselta kansantaloudellisesti viisaita toimenpiteitä tulevaisuuden eteen, jottei hyvinvointia rapauteta väärällä politiikalla. Tämä tarkoittaa eritoten sitä, että terveydenhuoltoon, koulutukseen ja perusturvaan varataan kaikki resurssit, mitkä ovat tarpeen.

Leikkausten tielle ei piirijärjestön mukaan ole vara lähteä, jos halutaan välttää 1990-luvun sosiaaliset ja toisaalta lamaa pitkittävät taloudelliset seuraukset. Eurooppalainen ja globaali talouspolitiikka on nyt murroksessa ja Suomen tulee käyttää sen suomat mahdollisuudet hyväksi.

–Leikkaavasta talouskuripolitiikasta on nyt viimeistään luovuttava, painottaa Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja Henri Ramberg.

Piirijärjestö vaatii hallitusta huomioimaan myös Lapin alueen elinkeinot ja erityiset olosuhteet. Se toivoo hallitukselta vahvoja panostuksia Lappiin, jonka 8000 matkailutyöllisen elinkeinoon koronakriisi aiheuttaa vakavat seuraukset.  Maan hallitukselta odotetaan toimia myös kuntatalouden turvaamiseksi, jotta kriisiytyminen vältetään kunnissa. Vasemmistoliiton Lapin piiri vaatii myös, että kunnat lopettavat ne työnkeskeytykset, jotka ovat tehty koronakriisin varjolla, vaikka työnteon edellytykset ovat tosiasiallisesti olemassa.

Vasemmistoliiton Lapin piiri kantaa huolta myös porohoidon asemasta vaikean talven jälkeen. Piirijärjestön mukaan hallituksen ja Metsähallituksen tulisikin turvata porojen laidunrauha keväällä sekä tulevana kesänä. Siksi Metsähallituksen tulee esimerkiksi lopettaa pyynti- ja kulkulupien myöntäminen sekä peruuttaa jo myönnettyjä lupia poronhoidon kannalta kriittisille alueille. Tämä olisi omiaan auttamaan myös koronakriisin hoidossa, kun turha liikkuminen maan sisällä vähenee.

Tyytyväisyyttä hallituksen ja viranomaisten työhön löytyy

Vasemmistoliiton Lapin piiri kiittää viranomaisia ja hallitusta tähänastisista (06.04.) tehdyistä toimista koronakriisin hoitamisessa. Eritoten kiitosta piirijärjestö antaa vaikeille, mutta oikeasuhtaisille toimille, joilla on onnistuttu estämään viruksen räjähtävä leviäminen suomalaisten keskuudessa.

Piirijärjestö toteaa, että se on ollut huolissaan Ruotsin vastaisen rajan tilanteesta ja peräänkuuluttaa vastuullisuutta nyt viranomaisilta ja hallitukselta, jotta tänään (07.04.) ilmoitettujen uusien rajoitustoimien vaikutuspiiriin joutuvista ihmisistä pidetään huolta.

– Avoin raja on ollut historian valossa paras ratkaisu kaikkien kannalta, siksi tänään ilmoitettujen lisätoimien sosiaalisista seurauksista pitää kantaa vastuu ja huolehtia ihmisistä, koska sillä on rajaseudun väestöön suoria vaikutuksia, vaatii piirin varapuheenjohtaja Arja Karhu tiedotteessa.

Vasemmistoliiton Lapin piirin mukaan on tärkeätä, etteivät lisärajoitukset aiheuta millään muotoa vaaraa ihmisille kummallakaan puolta rajaa.

Lisätietoja asiassa antaa:

Henri Ramberg, puheenjohtaja

0440 7654 82 / henri [at] ramberg [dot] fi