Lapin Vasemmistoliiton kuntavaalikärjet

Valtuustoissa vaikutetaan arkisiin asioihin. Terveyskeskusmaksut, oikeus päivähoitoon ja sen hinta, asuntojen, yritysten ja teiden kaavoittaminen tai vaikkapa kunnan tarjoamat työpaikat ovat asioita, joista päätetään kaupunkien ja kuntien valtuustoissa. Edellä mainittujen asioiden järjestäminen on kunnan tehtävä ja sen tarkoitus on sujuvoittaa ja helpottaa meidän kuntalaisten elämää.

Tulevissa kuntavaaleissa Lapin vasemmistoliitto lupaa:

1. Parempi työllisyys ja hyvät työehdot

Kunnan tulee ottaa aktiivinen rooli erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien työllistämisessä. Työllistämistoimet tulee ulottaa mahdollisimman monelle alalle ja kaikille koulutusasteille. Pienyrityksiä pitää tukea erilaisin yrityspalveluin sekä huomioimalla niiden mahdollisuudet myös kunnan kilpailutuksissa. Kunnan tulee työnantajana huolehtia työntekijöidensä hyvinvoinnista ja jaksamisesta ja turvata hyvät työehdot. Hyvä työllisyystilanne lisää verotuloja ja siten tukee palveluiden järjestämistä kunnassa.

2. Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille

Vasemmistoliiton Lapin piiri lupaa työskennellä kunnissa sen eteen, että sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettaisiin julkisesti hyvälaatuisina ja helposti saavutettavina. Ihanteena olisi päästä eroon terveyskeskusmaksuista, jonoista ja terveyseroista. Haluamme turvata palvelut kaikille ikäluokille hyvin resurssoidusta ja ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta aina turvalliseen ja arvokkaaseen vanhuuteen. Omaishoitajien asemaa parannetaan ja vanhustenhoidon henkilökuntavaje poistetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään mielenterveyspalveluiden resurssointiin.

3. Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Kouluja pitää resursoida riittävästi siten, että ryhmäkoot pysyvät riittävät pieninä ja kaikille riittää laadukkaita koulutarvikkeita. Koulumatkojen tulee pysyä kohtuullisina ja kaikille tulee mahdollistaa jatkomahdollisuus peruskoulun jälkeen.

4. Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö

Kunnan tulee tehdä voitavansa asumisen hinnan kurissa pitämiseksi. Siihen vaikutetaan kaavoituspolitiikalla ja kuntaomisteisella vuokra-asuntotuotannolla. Homekoulut ja muut sisäilmaongelmaiset julkiset rakennukset on uusittava ja ongelmien pitkittäminen on pysäytettävä. Myös yksityisasuntojen kunnosta on huolehdittava riittävällä rakennusvalvonnalla ja -neuvonnalla.