Vesa Puuronen

Vesta Puuronen

Motto: Päämääränä yhteiskunnan muuttaminen.

Puuronen pyrkii eduskuntaan, koska suomalainen yhteiskunta ei ole valmis vaan siinä on paljon korjattavaa. ”Koulutukseni ja ammattini (yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiologian professori) ja vuosikymmeniä kestänyt yhteiskunnan ongelmien pohtiminen ja tutkiminen sekä poliittinen toiminta antavat uskoakseni hyvät edellytykset kansanedustajana toimimiseen.”

Puuronen korostaa, että työttömyyden vähentäminen ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen edellyttävät 1990-luvun puolivälissä säädettyjen verolakien muuttamista. Verolakien vuoksi yhteiskunnan varallisuus on valunut
rikkaiden taskuihin ja ulkomaisiin veroparatiiseihin sen sijaan, että sitä olisi käytetty yhteiskunnan ongelmien korjaamiseen.

Työttömyyttä on mahdollista vähentää myös jakamalla työtä uudelleen mm. lyhentämällä työaikaa.
Julkisen vallan mahdollisuudet rahoittaa työllistäviä investointeja sekä julkisia palveluita edellyttää lisäksi velkarahoitusta. Suomalaiset eläkerahastot on saatava työllisyyttä tukevaan investointikäyttöön, Puuronen vaatii.

Nimi ja ikä: Vesa Puuronen, 57 vuotta
Kotipaikka: Rovaniemi, Vanttauskoski
Ammatti: sosiologian professori

Kotisivu
Facebooksivu

Puhelin:
Sähköposti: